Deer Tendon recipes

Deer Tendon Soup

Deer Tendon, Morinda, Eucommia